Το σφαγείο μας κατασκευάστηκε και λειτουργεί από το 2015 με κωδικό Ευρωπαϊκής Ένωσης S173. Πρόκειται για σφαγείο 2 γραμμών, αιγοπροβάτων και βοοειδών, το μόνο αδειοδοτημένο στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Ελεγμένα από το κτηνιατρική υπηρεσία και διαθέτοντας πιστοποίηση ISO22000 για την ασφάλεια των τροφίμων. τα σφάγια οδηγούνται στα καταστήματά μας για διάθεση στους τελικούς καταναλωτές.

Εγκαταστάσεις

Προϊόντα