Βασικές παράμετροι είναι η τοπική παραγωγή και η καθετοποίηση με γενικό προσανατολισμό στη Βιολογική Γεωργία.

Ακολουθώντας τη φιλοσοφία της καθετοποίησης (vertical integration) και της ήπιας βιώσιμης ανάπτυξης (sustainable development), η οικογένειά μας έχει δημιουργήσει ένα μικρό ψηφιδωτό δραστηριοτήτων.

Η γραμμή αποτελείται από

α) μονάδα εκτροφής βοοειδών και αιγοπροβάτων αυτόχθονων προστατευόμενων και σπάνιων φυλών

β) γαλακτοκομική μονάδα όπου παράγονται τοπικά τυριά και προϊόντα γάλακτος

γ) σφαγείο

δ) καταστήματα λιανικής πώλησης όπου πωλούνται τα προϊόντα μας